תקנון המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית

תחום: דיקן הסטודנטים
לצפייה בקובץ המצורף תקנון המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית