אירתקא

סוג המלגה: 
מלגה חיצונית הגשה דרך אתר האינטרנט
גובה המלגה: 
10,000 ₪ בשנתיים הראשונות (בכל שנה) ו8,000 ₪ בשנים הנותרות לתואר (על פי הזמן התקני ובכל שנה)
המלגה מיועדת לסטודנטים ערבים המתחילים את לימודיהם האקדמיים ומלווה אותם לכל אורך התואר. הסטודנטים נבחרים על בסיס קריטריונים 
סוציואקונומיים ותחומי לימוד מועדפים.

 

דרישות סף: 

הסטודנטים נדרשים לעמוד בתנאים אקדמיים (צבירת נ"ז וכו'), וכן להתנדבות בקהילה.