מלגות בקורסי מעורבות חברתית

סוג המלגה: 
מלגת מכללה הגשה במשרד הדיקן
גובה המלגה: 
משתנה

במכללה האקדמית אחוה מתקיימים קורסי מעורבות המאפשרים שילוב בין לימודים אקדמיים בפעילות בקהילה.
קבלת המלגה מותנית בביצוע כל מטלות הקורס הן האקדמיות והן הקהילתיות

דרישות סף: 

ההשתתפות בקורסים פתוחה בפני סטודנטים בהתאם לתכנית הלימודים ורשימת הקורסים הפתוחה בפניהם בתקופת הייעוצים.

תאריכי רישום: 
הרישום לקורסים נעשה במהלך תקופת הייעוצים לסמסטר א' בכל שנה.