מלגות מעורבות חברתית

סוג המלגה: 
מלגת מכללה הגשה במשרד הדיקן

סטודנטים המעוניינים לקחת חלק בתרומה לקהילה הסובבת, יוכלו להשתלב ביחידה למעורבות חברתית ולזכות במלגת התנדבות.

תאריכי רישום: 
ההרשמה למלגות אלו נפתחת בהתאם לפרויקטים שונים של המכללה בקהילה. קריטריונים ותנאים למלגה מתפרסמים באתר ונשלחים במייל לסטודנטים בהתאם לפעילות.