פרויקט חונכות ללימודי מדעים

סוג המלגה: 
מלגת מכללה הגשה במשרד הדיקן
פרויקט חונכות ללימודי מדעים של המשרד למדע וטכנולוגיה. במסגרת הפרויקט, סטודנטים וסטודנטיות מתחומי ההנדסה, הטכנולוגיה והמדעים המדויקים, מלווים תלמידי ותלמידות תיכון ומעבירים להם שיעורי עזר במקצועות הריאליים, המדעים והאנגלית, בתמורה למגלה. הפרויקט מיועד לסטודנטים שנמצאים לפחות בשנת הלימודים השנייה שלהם בתואר הראשון.