מלגות מקום לתושבי המועצה האזורית באר טוביה

סוג המלגה: 
מלגת מכללה הגשה במשרד הדיקן
גובה המלגה: 
1000-2000 ₪

המכללה האקדמית אחוה ומועצה אזורית באר טוביה מחזקים קשרי מכללה-קהילה ומעניקה מלגות התנדבות לסטודנטים תושבי המועצה האזורית באר טוביה. דיקן הסטודנטים פונה בכל שנת לימודים לסטודנטים תושבי המועצה על פי כתובתם בתעודת הזהות ומזמן אותם להשתתף בפעילות לקהילה ובתמורה יקבל מלגה בגובה 1000-2000 ₪.

דרישות סף: 

סטודנטים תושבי המועצה האזורית באר טוביה.

סטודנטים לתואר ראשון בלבד.

תאריכי רישום: 
דיקן הסטודנטים פונה בכל שנת לימודים לסטודנטים תושבי המועצה על פי כתובתם בתעודת הזהות