ארוע הפתיחה של פרויקט מנהיגות סטודנטים בנגב - אופק להשכלה

פרויקט מנהיגות סטודנטים בנגב - אופק להשכלה, המכללה האקדמית אחוה
תאריך אירוע: יום ב', 04.08.2014 09:00

המכללה האקדמית אחוה - פרויקט מנהיגות סטודנטים בנגב- אופק להשכלה
בשיתוף גזית גלוב, קולות בנגב,  הסוכנות היהודית ובית הספר תיכון עמל קרית מלאכי.

נפתח מחזור נוסף של תוכנית מנהיגות סטודנטים בנגב