טקס פרס המל"ג למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה

המכללה האקדמית אחוה - טקס פרס המל"ג למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה
תאריך אירוע: יום ד', 14.11.2012 (כל היום)

 

הענקת תעודות הצטיינות למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה.
במסגרת יום עיון של המועצה להשכלה גבוהה בתאריך 14/11/2012 התקיים טקס הענקת תעודות הצטיינות למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה.
הסטודנטית סיגלית מהצרי, נבחרה כאחת מ -10 המצטיינים מכלל המוסדות להשכלה גבוהה, בנוסף, נבחרה סיגלית לשאת נאום כנציגת הסטודנטים הזוכים בטקס.