פרויקטים חברתיים תמורת נקז תשפ"ג

כללי

 • המכללה האקדמית אחוה הציבה את התרומה לקהילה כציר מרכזי בחזון המכללה. המכללה בחרה לקשור בין עשייה ופעילות למען הקהילה לבין הכרה וקרדיט אקדמי (נק"ז).
 • חובת ההשתתפות בקורסי מעורבות חלה על כל הסטודנטים לתואר ראשון של המכללה האקדמית אחוה אשר החלו לימודיהם בסמסטר א' תשע"ד ואלך.
 • כל סטודנט חייב בקורס מעורבות קהילתית כחלק מתכנית הלימודים הסדירה.
 • קורס מעורבות חברתית מקנה 2 נק"ז בבית הספר למדעים, 1 ש"ש בבית הספר לחינוך, אשר כלולים במכסת הנק"ז הנדרשים להשלמת התואר. סטודנטים לפסיכולוגיה ומדעי החיים אשר בחרו בתכנית השלמה לחינוך יידרשו ל-1 נק"ז בלבד, אך באפשרותם לבחור לעשות נק"ז אחת נוספת.
 • בבית הספר למדעים בתכנית לפסיכולוגיה הקורס מחליף קורס כללי. בבית הספר למדעים בתוכנית למדעי החיים הקורס  מחליף קורס בחירה.
 • הנוהל באחריות דיקן הסטודנטים.

 

אחריות הסטודנט

 • האחריות לרישום לפרויקט מוטלת על הסטודנט ויש להשלים חובה זו החל משנה ב' ללימודים ועד הסמסטר לפני אחרון של לימודי התואר.
 • קורס מעורבות חברתית יתבצע במתכונת סמסטריאלית או שנתית בתיאום מול הרכז בעמותה ובפריסה של שנה אקדמית אחת בלבד.
 • היקף הפעילות הנדרש הינו כ- 60 שעות באחד מהפרויקטים אשר יוצעו ע"י דיקן הסטודנטים.
 • על הסטודנט לוודא כי אינו חורג ממכסת הנק"ז/ש"ש השנתית המותרת.
 • סטודנט שישלים את הפעילות בהתאם להנחיות והדרישות בקורס החברתי יהיה זכאי לציון "עובר". סטודנט שלא יעמוד בדרישות ובהנחיות הפעילות יקבל ציון "לא עובר" ויידרש להירשם לקורס חוזר, שאינו פעילות קהילתית, כדרך כל נכשל בהתאם לתקנון האקדמי.

 

הליך ורישום

 • חוברת פרויקטים תשפ"ג תתפרסם באתר ובנספח א' לנוהל זה להלן.
 • כל סטודנט נדרש לפנות לאנשי הקשר של הפרויקטים המועדפים עליו בהתאם להנחיות בדף הפרויקט ולברר את מלוא המידע הרצוי לו.
 • הרישום לכל אחד מהקורסים יהיה בתקופת הייעוצים או השינויים בלבד, בהתאם להנחיות שבחוברת הפרויקטים ומול אנשי הקשר הרלבנטיים לכל פרויקט. הסטודנט יגיש למשרד דיקן הסטודנטים "טופס בקשה לרישום" (נמצא בחוברת פרויקטים תשפ"ג). לפרויקט שבחר, כאשר הוא חתום ומלא, לאחר שהשלים את תהליך התיאום והמיון מול איש הקשר של הארגון כאמור לעיל
 • טפסי בקשה לרישום אשר יגיעו למשרד הדיקן לאחר תאריך תקופת הייעוצים יטופלו בתקופת השינויים בלבד.
 • סטודנט לא יוכל להירשם ליותר מפרויקט אחד
 • טפסי הבקשה יועברו מדיקן הסטודנטים לרכזות המסלול. על הרכזות לבדוק את זכאות הסטודנטים (סטודנטים משנה ב' והלאה, שאינם על תנאי ושאין להם מגבלה כלשהי), לרשום אותם לקורס, או להתריע בהקדם האפשרי במידה ויש מניעה.
 • כל שינוי ברישום לקורסים החברתיים חייב לעבור דרך דיקן הסטודנטים ובאישורו בלבד.
 • אחריות לבדיקת השלמת הרישום מוטלת על הסטודנט. במהלך תקופת הייעוצים/שינויים, על הסטודנט להדפיס את המערכת מהמידע אישי ולוודא שהרישום לקורס הושלם.

 

חלופות לקורס ואפשרויות נוספות

 • סטודנט רשאי לקבל הכרה בשירות מילואים של 14 יום ומעלה כהשלמת חובתו בקורס מעורבות חברתית. זאת ובתנאי ששירות המילואים בוצע בשנה האקדמית בה הוגשה הבקשה. סטודנט לא יוכל בו זמנית לקבל הכרה בימי המילואים גם לטובת נק"ז וגם לטובת מילוי חובת פעילות חברתית במסגרת מלגות דיקן.
 • ניתן יהיה להציע לסטודנטים קורסים בהם היקף הפעילות גדול מ-60 שעות. השתתפות בפרויקט מסוג זה תזכה את הסטודנט במלגת שכר לימוד בנוסף ל 2 נק"ז (=1ש"ש) מידע זה וכן גובה המלגה יוצגו מראש בחוברת הפרויקטים.
 • סטודנט שיירשם לקורס משלב עשייה (המוכר ע"י ות"ת) ויוותר על מלגה, יקבל הכרה של 1 נק"ז קהילתי במקום מלגה.