מצגת שימוש בתוכנת הקראה

תחום: דיקן הסטודנטים
לצפייה בקובץ המצורף מצגת שימוש בתוכנת הקראה