תרגול בעזרת תוכנת ההקראה NATURAL READER גרסה 13, בתוך המכללה

תחום: דיקן הסטודנטים
לצפייה בקובץ המצורף תרגול בעזרת תוכנת ההקראה  NATURAL READER  גרסה 13, בתוך המכללה