דוח שעות - מעורבות חברתית

תחום: דיקן הסטודנטים
לצפייה בקובץ המצורף דוח שעות -  מעורבות חברתית