טופס בקשה להתאמות אישיות לסטודנטים עם מוגבלות פיזית, חושית, נפשית

תחום: דיקן הסטודנטים
לצפייה בקובץ המצורף טופס בקשה להתאמות אישיות לסטודנטים עם מוגבלות פיזית, חושית, נפשית

טופס בקשה להתאמות אישיות לסטודנטים עם מוגבלות פיזית, חושית, נפשית

(להלן: "מוגבלות"), בעיה רפואית חמורה, קושי רגשי או לקות למידה