מילואים

הנהלת המכללה האקדמית אחוה, הסגל האקדמי והמנהלי  מוקירים ומעריכים את תרומתם של משרתי המילואים להגנתה וקיומה של מדינת ישראל.

שם קישור לקובץ
כללי המועצה להשכלה גבוהה קישור לקובץ pdf
טופס ולת"ם-בקשה לדחית מילואים קישור לקובץ pdf

במכללה נוהל מילואים מוסדר אשר נאכף במלואו על ידי הסגל האקדמי והמנהלי.

בנוסף לנוהל התאמות לסטודנטים משרתי מילואים, המכללה מעניקה הטבות, למועמדים או סטודנטים אשר שירתו שירות צבאי מלא כלוחמים, בתקופה של עד שלוש שנים מיום השחרור.

בכל שאלה והבהרה או יישום התקנון אתם מוזמנים לפנות :

לליאב בן שבת rakaz_dikan@achva.ac.il רכזת דיקן סטודנטים

טלפון: 08-8588015

מצדיעים לסטודנטים וסטודנטיות המכללה המשרתים במילואים – אירועי הוקרה למשרתי מילואים

שלוש אירוע למיחלואיצמיקים קבוצה
מלגות אימפקט ללוחמים

"הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל.

ה' שומרך ה' צלך על-יד ימינך.

יומם השמש לא יככה וירח בלילה.

ה' ישמרך מכל-רע ישמור את-נפשך.

ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם."

בברכת שקט ושלום ארוכי טווח.