מערכת סיוע לימודי

המכללה מציעה לכל סטודנט המעוניין בעזרה לימודית להסתייע בחונכות על-ידי סטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות יותר הנותנים שעורי עזר וחונכות קבוצתית. לזכאים מסיבות מיוחדות יינתנו גם שעורים פרטניים.

 

סיוע לימודי בקבוצות

עזרה לימודית ניתנת לכל דורש, בקבוצות קטנות בתשלום. התשלום נעשה באמצעות כרטיסיות אשר ניתן לרכוש אצל רכזי הסיוע הלימודי, הפועלים בדיקן הסטודנטים. פרטי הרכזים ושעות הקבלה מופיעים באתר בצוות דיקן הסטודנטים.

סיוע לימודי פרטני

סטודנטים המתקשים בלימודים זכאים לסיוע לימודי פרטני בעלות נמוכה מסובסדת. להלן פירוט הזכאים לסיוע אישי:

  • סטודנטים עולים חדשים הממומנים על ידי מנהל הסטודנטים במשרד הקליטה.
  • סטודנטים השבים משרות מילואים אשר נמשך 12 יום ויותר ואשר החסירו לפחות 4 ימי לימודים.
  • סטודנטים מהמגזר הערבי. שנה א' בלבד.
  • סטודנטים נכים הממומנים על-ידי הביטוח הלאומי.
  • סטודנטים המתמודדים עם בעיה אישית/רפואית ואשר אושר להם סיוע אישי חריג על ידי צוות הייעוץ.

 

סטודנטים עם לקות למידה

סטודנטים המאובחנים עם לקות למידה זכאים להתאמות בבחינות ולסיוע לימודי פרטני.

מומלץ לפנות מיד עם קבלת האישור ללימודים להסדרת נושא האבחון, ההתאמות והסיוע הלימודי.

 

כרטיס התאמות

לאחר השלמת תהליך הייעוץ, סטודנט שאושרו לו התאמות בדרכי היבחנות ע"י יועצת הקמפוס נדרש להוריד כרטיס התאמות ממערכת מידע אישי לסטודנט > אפשרויות נוספות > אישורים > כרטיס התאמות.

חובה להציג בכל מבחן כרטיס התאמות בתוקף.

שם קישור
הסבר חונכות פר"ח קישור למסמך pdf
טופס בקשת חונכות פר"ח לשם קישור למסמך pdf
פנייה לקבלת סיוע לימודי טופס אינטראקטיבי