מעטפת תמיכה לסטודנטים עולים חדשים והחברה האתיופית

המכללה האקדמית אחוה - עם הפנים לקהילה
 
המכללה האקדמית אחוה שמה דגש על הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות מגוונות, ובכלל זה לחברה האתיופית. מועמדים אשר מעוניינים באחת מהתכניות לתואר ראשון במכללת אחוה, יהנו מהתמיכות הבאות:
 
מעטפת כלכלית
דיקנט הסטודנטים מסייע במלגות שכר לימוד, סבסוד נסיעות ומגורים במהלך התואר הראשון, בהתאם לנתונים האישיים של כל אחד ואחת מכם.
 
סיוע ותמיכה לימודית
דיקנט הסטודנטים מעניק מעטפת רחבה לסיוע לימודי באמצעות חונכות אישית, שיעורי עזר, מרתונים, סדנאות, אסטרטגיות למידה, הוראה מתקנת ועוד.
 
התאמות בבחינות
סטודנטים לתואר ראשון אשר עברית אינה שפת אימם, זכאים להתאמות בבחינות, כגון תוספת זמן ועוד.
 
טיפול רגשי
כל סטודנט המרגיש צורך בתמיכה, ייעוץ או טיפול רגשי, יכול לפנות לקליניקה לטיפול פסיכולוגי רגיש-תרבות במסגרת המכללה. ניתן לפנות דרך אתר המכללה, במייל: psychology@achva.ac.il או בטלפון: 08-8588150
 
אבחונים ללקויות למידה
סטודנט עם רקע של לקות למידה מוכרת, או חשד ללקות למידה, מוזמן לתאם פגישה עם יועצת המכללה לבדיקת המלצה לביצוע אבחון דידקטי וקבלת מלגת אבחון.
 
אפיק קבלה מיוחד
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, יכולים להגיש בקשה לוועדת חריגים לתואר ראשון ושני.
 

על פעילויות אלו ולפרטים נוספים ניתן לפנות למעיין מיוחס יועצת המכללה ומנהלת מערך הסיוע הלימודי

במייל: maayan_m@achva.ac.il או בטלפון :08-8588095 .

למידע נוסף ולקבלת פרטים באתר מנהל סטודנטים עולים באר שבע והדרום

שם קובץ
הנחיות לסטודנטים ממשיכים קובץ
הנחיות לפתיחת תיק לסטודנטים חדשים- קובץ
תכנית סיוע לימודי-כלכלי ליוצאי אתיופיה קובץ
מלגת קרן מכבים קובץ
מלגת מרום טופס אינטראקטיבי
נוהל התאמות בדרכי היבחנות טופס אינטראקטיבי
פנייה לקבלת סיוע לימודי-טופס מקוון טופס אינטראקטיבי