עולים חדשים ויוצאי אתיופיה

 המכללה האקדמית אחוה ומנהל הסטודנטים העולים של משרד הקליטה והעלייה מציעים לכם סיוע בפתרון בעיות לימודיות כלליות ואישיות .

על פעילויות אלו ולפרטים נוספים ניתן לפנות לעדנה צפריר יועצת המכללה ומנהלת מערך הסיוע הלימודי

במייל: Edna_z@achva.ac.il  או בטלפון :08-8588095 .

למידע נוסף ולקבלת פרטים באתר מנהל סטודנטים עולים באר שבע והדרום

שם קובץ
הנחיות לסטודנטים ממשיכים קובץ
הנחיות לפתיחת תיק לסטודנטים חדשים- קובץ
נוהל התאמות בדרכי היבחנות טופס אינטראקטיבי
פנייה לקבלת סיוע לימודי-טופס מקוון טופס אינטראקטיבי