ההרשמה למלגות דיקן לשנה"ל תשפ"ג נפתחה

סטודנטים יקרים,
ההרשמה למלגת הדיקן על בסיס סוציו אקונומי לתואר ראשון לשנת הלימודים תשפ"ג נפתחה! ההרשמה עד לתאריך 31.10.2022
 
שימו לב: בקשות ללא מסמכים ואו מסמכים חסרים לא יטופלו ולא יעלו לוועדת מלגות, לכן הקפידו לצרף את כל המסמכים הנדרשים בשדות המתאימים.
סטודנטים הזקוקים לסיוע בהגשת הטפסים יכולים לגשת למרכז הטכנולוגי לימודי בבניין 2 בשעות הקבלה. טלפון 08-8588182
תשובות למלגות תשלחנה במייל לקראת סוף חודש ינואר.
המלגה לזכאים תוזרם לחשבון שכר הלימוד במהלך סמסטר ב' בלבד.
בהצלחה!!