הוראה מותאמת (מתקנת) בחשבון - מקוון - תשפ"ג

מרצה: נטע שמואלי - שליסל, מורה ותיקה למתמטיקה, בוגרת תואר שני בלקויות למידה מהאוניברסיטה העברית, מתמחה בהוראה מותאמת במתמטיקה לכל הגילאים.
הקורס מתבסס על תכנית הלימודים בבית הספר היסודי בחשבון.
נדרשת היכרות עם תכנית הלימודים בבית הספר היסודי בחשבון.
הנרשמים לכל 4 הקורסים - הוראה מותאמת (מתקנת) בקריאה, כתיבה, חשבון ואסטרטגיות למידה – יקבלו תעודת 'מומחה להוראה מתקנת'. 
בשנה"ל תשפ"ג בלבד, הנרשמים לכל 4 הקורסים יזכו ל-10% הנחה בשכ"ל הכללי.
 
במהלך הקורס נכיר תהליכי למידה תקינים, נלמד לזהות את מוקדי הקושי של תלמידים מתקשים,  ונבחן את האופן בו הקשיים באים לידי ביטוי בתהליך רכישת המיומנויות המתמטיות השונות.  
נסקור נושאים מרכזיים מתוך תכנית הלימודים. בכל ננסה לזהות את הגורמים העיקריים לקשיים בהוראת הנושא ובלמידתו, נדון באסטרטגיות עבודה אפשריות להתמודדות עם הקשיים ונתנסה בבניית משחקים כחלופה להוראה. 
בכל אחד מהנושאים ינתן רקע מתמטי רלבנטי עבור הלומדים הזקוקים להסברים ורענון הידע הקיים. 
הלומדים ידרשו לדון במקרים שיוצגו בפניהם, לקשור בין ביצועי התלמיד למקור האפשרי של הקושי ולהציע דרכי התערבות.  
תהליכי העבודה ידרשו למידה עצמית ושיתופית, כאשר התוצרים יוצגו בפני כלל הלומדים ויהוו בסיס להוראת עמיתים.
 
מטרת הקורס:
1. להכיר את המנגנונים הקוגנטיביים העומדים בבסיס תהליכי הלמידה השונים ואת הקשיים העיקריים העלולים לפגוע בפעילות מנגנונים אלו. 
2. לזהות את תחומי הקושי העקריים של התלמיד המתקשה 
3. לבחון כלים שונים שיעזרו לו בדיוק בהבחנת מוקדי של התלמיד המתקשה 
4. לבחור וליצור כלי התערבות המתאימים לקשיי התלמיד 
 
קהל יעד:

נדרשת היכרות עם תכנית הלימודים בביה"ס היסודי בחשבון.

תנאי קבלה:

נדרשת היכרות עם תכנית הלימודים בביה"ס היסודי בחשבון.

חובות בקורס:

נוכחות מלאה, הגשת עבודה מסכמת.

מועד הקורס:

הקורס יתקיים בימי ב', 16:00 – 19:15

סמסטר: א'
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 24.10.2022
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מספר מפגשים: 15
מחיר הקורס: 1750.00 ₪, דמי רישום 200 ש"ח
סכום לחיוב / מקדמה: ₪400.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר ללימודי חובה
מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
תעודה: הקורס מעניק תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה על לימודים בתחום הוראה מתקנת בחשבון.
איש קשר: קרן בן יעקב
טלפון לפרטים: 08-8588132
דוא"ל : keren_b@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
מחיר: ₪400.00
₪0.00
הקורס מתבסס על תכנית הלימודים בבית הספר היסודי בחשבון.
נדרשת היכרות עם תכנית הלימודים בבית הספר היסודי בחשבון.
הנרשמים לכל 4 הקורסים - הוראה מותאמת (מתקנת) בקריאה, כתיבה, חשבון ואסטרטגיות למידה – יקבלו תעודת 'מומחה להוראה מתקנת'. 
בשנה"ל תשפ"ג בלבד, הנרשמים לכל 4 הקורסים יזכו ל-10% הנחה בשכ"ל הכללי.
 
במהלך הקורס נכיר תהליכי למידה תקינים, נלמד לזהות את מוקדי הקושי של תלמידים מתקשים,  ונבחן את האופן בו הקשיים באים לידי ביטוי בתהליך רכישת המיומנויות המתמטיות השונות.  
נסקור נושאים מרכזיים מתוך תכנית הלימודים. בכל ננסה לזהות את הגורמים העיקריים לקשיים בהוראת הנושא ובלמידתו, נדון באסטרטגיות עבודה אפשריות להתמודדות עם הקשיים ונתנסה בבניית משחקים כחלופה להוראה. 
בכל אחד מהנושאים ינתן רקע מתמטי רלבנטי עבור הלומדים הזקוקים להסברים ורענון הידע הקיים. 
הלומדים ידרשו לדון במקרים שיוצגו בפניהם, לקשור בין ביצועי התלמיד למקור האפשרי של הקושי ולהציע דרכי התערבות.  
תהליכי העבודה ידרשו למידה עצמית ושיתופית, כאשר התוצרים יוצגו בפני כלל הלומדים ויהוו בסיס להוראת עמיתים.