הוראה מותאמת (מתקנת) בקריאה - מקוון - תשפ"ג

מרצה: ד"ר דפנה פונו מומחית בלקויות למידה. ד"ר בתחום מטה קוגניציה והכשרת מורים. בעלת ניסיון בהוראה בנושאים של הוראה מתקנת, אבחון, הדרכת מורים וסטודנטים
קורס זה משלב בין ידע תיאורטי עדכני לבין היבטים יישומיים בתהליך הקריאה. בקורס יוצגו מודלים המתארים את תהליך הקריאה, תוך התייחסות למרכיביו השונים, ואלו יהוו בסיס להכרת מגוון קשיים ודרכי טיפול מתאימות.
הנרשמים לכל 4 הקורסים - הוראה מותאמת (מתקנת) בקריאה, כתיבה, חשבון ואסטרטגיות למידה – יקבלו תעודת 'מומחה להוראה מתקנת'. 
בשנה"ל תשפ"ג בלבד, הנרשמים לכל 4 הקורסים יזכו ל-10% הנחה בשכ"ל הכללי.
 
נושאי הקורס:
תהליך הקריאה
קשיים ברכישת הקריאה
מיפוי קשיי קריאה
שיטות בהוראה מתקנת
התאמת תכנית התערבות בקריאה בהתאם לקשיים בתהליך הקריאה
 
מטרת הקורס:

להבין את תהליך הקריאה התקינה והלקויה, להיחשף לדרכי מיפוי הקריאה, להכיר מגוון של גישות ושיטות להוראה מתקנת בקריאה המותאמות לביה"ס היסודי וחטה"ב.

קהל יעד:
עובדי הוראה ועובדים בתחום החינוך, בעלי ניסיון בעבודה חינוכית
חובות בקורס:

השתתפות פעילה, עבודה מסכמת.

מועד הקורס:

ימי ד', בין השעות 16:00 עד 19:15

סמסטר: א'
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 26.10.2022
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מספר מפגשים: 15
מחיר הקורס: 1750.00 ₪, דמי רישום 200 ש"ח
סכום לחיוב / מקדמה: ₪400.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר ללימודי חובה
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
תעודה: הקורס מעניק תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה על לימודים בתחום הוראה מתקנת בקריאה.
איש קשר: קרן בן יעקב
טלפון לפרטים: 08-8588132
דוא"ל : keren_b@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
*בכפוף לאישור משרד החינוך
מחיר: ₪400.00
₪0.00
קורס זה משלב בין ידע תיאורטי עדכני לבין היבטים יישומיים בתהליך הקריאה. בקורס יוצגו מודלים המתארים את תהליך הקריאה, תוך התייחסות למרכיביו השונים, ואלו יהוו בסיס להכרת מגוון קשיים ודרכי טיפול מתאימות.
הנרשמים לכל 4 הקורסים - הוראה מותאמת (מתקנת) בקריאה, כתיבה, חשבון ואסטרטגיות למידה – יקבלו תעודת 'מומחה להוראה מתקנת'. 
בשנה"ל תשפ"ג בלבד, הנרשמים לכל 4 הקורסים יזכו ל-10% הנחה בשכ"ל הכללי.
 
נושאי הקורס:
תהליך הקריאה
קשיים ברכישת הקריאה
מיפוי קשיי קריאה
שיטות בהוראה מתקנת
התאמת תכנית התערבות בקריאה בהתאם לקשיים בתהליך הקריאה