הוראה מתקנת באנגלית קורסים 4 ו-5 - תשע"ט

מרצה: ד"ר לורה סידני מאיור

ראש החוג לאנגלית

הקורסים בתכנית ושכר לימוד

 • 1."הוראת אנגלית לתלמידים עם צרכים מיוחדים" (2 ש”ש)- קורס שנתי, יום ה' בין השעות: 08:30 – 10:00

    (קורס חובה במסגרת ת.הוראה/תואר B.Ed) - שכר לימוד אקדמי*

 • 2."גישות קוגניטיביות בכיתה" (2 ש”ש)- קורס שנתי, יום ה' בין השעות: 10:15 – 11:45

    (קורס חובה במסגרת ת.הוראה/תואר .B.Ed) - שכר לימוד אקדמי*

 • 3."אנגלית בעידן הדיגיטלי" (2 ש”ש) - שנתי, יום ה' בין השעות: 12:15 – 13:45 (מפגש פרונטלי ומקוון לסירוגין)

    (קורס חובה במסגרת ת.הוראה/תואר .B.Ed) - שכר לימוד אקדמי*

* עלות קורס אקדמי בהיקף 1 ש"ש – 1000 + 193   אגרות חובה. מורים בשבתון יצטרכו להשלים את שכר הלימוד.

 • 4."קריאה מתקנת בסיסית"  (1 ש”ש) -סמסטר קיץ מרוכז -  875
 • 5."הוראת דקדוק לתלמידים עם צרכים מיוחדים" (1 ש”ש) - סמסטר קיץ מרוכז - 875
 •  

סטודנטים שנה ג' ואילך ובוגרים של החוג לאנגלית במכללה האקדמית אחוה, אשר למדו את שלושת הקורסים הראשונים, פטורים מהם. יש לציין שעל הלומדים בתכנית לסיים את כל אשכול הקורסים בשנה אקדמית אחת.

רישום לשני הקורסים 4 ו- 5 דרך אתר המכללה מקנה פטור מדמי הרשמה בסך 150 ₪.

 

מורים בפועל מהתמחות אנגלית, המעוניינים ללמוד בתכנית, מתבקשים להגיש צילום תואר וגיליון ציונים (ממוסד מוכר ע"י המל"ג) לבדיקת זכאות לפטור מקורסים בגין לימודים קודמים. לאחר קבלת המסמכים תידון פנייתם עם ראש החוג לאנגלית. יש לציין שעל הלומדים לסיים את כל אשכול הקורסים בשנה אקדמית אחת.

תאריך פתיחה: קיץ 2019

מטרת הקורס:

להכשיר פרחי/עובדי הוראה להתמודד עם תלמידים עם צרכים מיוחדים בשעורי אנגלית רגילים ובשיעורי עזר.

תנאי קבלה:

שלושת קורסי החובה (1-3) במסגרת תעודת הוראה / תואר ראשון חינוך אנגלית.

חובות בקורס:

השתתפות פעילה, מטלות שוטפות ועבודה מסכמת

מועד הקורס:

שני קורסי קיץ מרוכזים כוללים למידה מרחוק

סמסטר: קיץ
שנה: תשע"ט
תאריך פתיחה: 30.07.2019
היקף הקורס: שנתי
שעות שנתיות: 8
היקף שעות: 224
מחיר הקורס: 1750.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪1,750.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מורים יכולים להגיש בקשה לגמול השתלמות במסלול אישי לפני פתיחת הלימודים.הורדת טופס בקשה לאישור לימודים במסלול אישי באתר משרד החינוך.
תעודה: המסיימים את התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודה על לימודים בתחום הוראה מתקנת באנגלית מטעם המכללה האקדמית אחוה.
איש קשר: תלמה שניצר
טלפון לפרטים: 08-8588029
דוא"ל : talmas@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
דמי רישום: 150 ₪. רכישה באינטרנט: 0.00 ₪
מחיר: ₪1,750.00
₪0.00

ראש החוג לאנגלית

הקורסים בתכנית ושכר לימוד

 • 1."הוראת אנגלית לתלמידים עם צרכים מיוחדים" (2 ש”ש)- קורס שנתי, יום ה' בין השעות: 08:30 – 10:00

    (קורס חובה במסגרת ת.הוראה/תואר B.Ed) - שכר לימוד אקדמי*

 • 2."גישות קוגניטיביות בכיתה" (2 ש”ש)- קורס שנתי, יום ה' בין השעות: 10:15 – 11:45

    (קורס חובה במסגרת ת.הוראה/תואר .B.Ed) - שכר לימוד אקדמי*

 • 3."אנגלית בעידן הדיגיטלי" (2 ש”ש) - שנתי, יום ה' בין השעות: 12:15 – 13:45 (מפגש פרונטלי ומקוון לסירוגין)

    (קורס חובה במסגרת ת.הוראה/תואר .B.Ed) - שכר לימוד אקדמי*

* עלות קורס אקדמי בהיקף 1 ש"ש – 1000 + 193   אגרות חובה. מורים בשבתון יצטרכו להשלים את שכר הלימוד.

 • 4."קריאה מתקנת בסיסית"  (1 ש”ש) -סמסטר קיץ מרוכז -  875
 • 5."הוראת דקדוק לתלמידים עם צרכים מיוחדים" (1 ש”ש) - סמסטר קיץ מרוכז - 875
 •  

סטודנטים שנה ג' ואילך ובוגרים של החוג לאנגלית במכללה האקדמית אחוה, אשר למדו את שלושת הקורסים הראשונים, פטורים מהם. יש לציין שעל הלומדים בתכנית לסיים את כל אשכול הקורסים בשנה אקדמית אחת.

רישום לשני הקורסים 4 ו- 5 דרך אתר המכללה מקנה פטור מדמי הרשמה בסך 150 ₪.

 

מורים בפועל מהתמחות אנגלית, המעוניינים ללמוד בתכנית, מתבקשים להגיש צילום תואר וגיליון ציונים (ממוסד מוכר ע"י המל"ג) לבדיקת זכאות לפטור מקורסים בגין לימודים קודמים. לאחר קבלת המסמכים תידון פנייתם עם ראש החוג לאנגלית. יש לציין שעל הלומדים לסיים את כל אשכול הקורסים בשנה אקדמית אחת.

תאריך פתיחה: קיץ 2019