החל משנה"ל תשע"ט יחויבו כל הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ב-10 ₪ לשנה תשלום לארגון הסטודנטים הארצי

לפני קצת פחות משנתיים (6.8.2016) עבר תיקון מס' 6 לחוק זכויות הסטודנט אשר מכיר בצורך של ציבור הסטודנטים בגוף יציג רשמי. התאחדות הסטודנטים מתוקף תפקידה הוכרה כארגון היציג של ציבור הסטודנטים והסטודנטיות בישראל. נכון להיום, ההתאחדות מייצגת כ-350,000 סטודנטים וסטודנטיות ומאגדת תחתיה כ-50 אגודות סטודנטים הפועלות בקמפוסים השונים.
היום, לאחר תהליך הכרה שנעשה במשרדי ממשלה רבים ביניהם: משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה, מוכרת ההתאחדות כארגון היציג הרשמי של ציבור הסטודנטים בישראל.
התאחדות הסטודנטים פעלה במשך שנים למען ציבור הסטודנטים בישראל, אך לא זכתה להכרה רשמית בעלת תוקף ומעמד מובהק של גוף רשמי. כיום, לאחר שההתאחדות קיבלה מעמד כארגון יציג,  היא תוכל לפעול למען ציבור הסטודנטים בדרכים נוספות שעד כה היו חסומות בפניה. בשנה הקרובה הסטודנטים והסטודנטיות יזכו ליהנות מרפורמה ארצית בתחבורה הציבורית, הוזלה בתשלומים הנלווים בשכר הלימוד, פיתוח מגורי סטודנטים בכל רחבי הארץ ומגוון רחב מאוד של פעילויות ויוזמות המיועדות לקידום זכויות הסטודנט ורווחת הסטודנטים.
החל משנת הלימודים הקרובה, כל סטודנט לתואר ראשון, מוסמך ואינג' ישלם 10 ₪ בשנה לארגון היציג. הארגון יפעל למען קידום זכויותיהם של ציבור הסטודנטים בישראל והינו מוכר רשמית על ידי מוסדות המדינה.