הלשון ותפקידה כמכוננת זהויות בספרות ההגירה של שנות החמישים

סוג הפרסום: מאמר בספר
פורסם ע"י: בתיה שמעוני
שנת הוצאה: 2010
שם הספר/כתב העת: לכתוב בשפת האחר- מבטים על ספרות עברית וערבית
שם המאמר: "הלשון ותפקידה כמכוננת זהויות בספרות ההגירה של שנות החמישים",
שם עורך הספר: נ' בוכוייץ, ע' מרעי, א' פרגמן
עמודים: 49-66