המהפכה בשוק ההון

שם מחבר: 
אבי בן בסט
המהפכה בשוק ההון

 

מקום המדינה ועד 1987 שוק ההון הישראלי היה כמעט מולאם. הממשלה שלטה ברוב הפעולות הפיננסיות, והפעילות הפרטית המצומצמת התנהלה בין גופים מעטים, בתנאים של העדר תחרות ממשית. שורה ארוכה של רפורמות, שהתנהלו מאז 1985 ועד היום, חוללו מהפכה במבנה הבנקאות, בשוק ההון ובמערכת הפנסיה: הממשלה צמצמה את מעורבותה כמעט לחלוטין ; אמצעי המימון והחיסכון של המגזר העסקי ומשקי הבית התרחבו מאוד ; ניתן חופש מלא להשקיע בחו"ל וללוות מחו"ל, וגם התחרות בין המוסדות הפיננסיים שופרה. אך המלאכה עדיין לא הושלמה. תיאור המהפכה בשוק ההון וניתוחה בכל פרקי הספר נעים בשני צירים. הראשון: ניתוח הכשלים ששררו בכל תחומי שוק ההון ונזקיהם - במיוחד אלה שנבעו ממעורבות הממשלה, מהעדר התחרות ומניצולם של ניגודי עניינים. בהשוואה אליהם מוצגות תרומותיהן של הרפורמות השונות לרווחת המגזר העסקי ומשקי הבית. מקום מרכזי מוקדש למאבקים עם האינטרסנטים שהערימו מכשולים רבים כדי לסכל את הרפורמות וללקחים שיש ליישם במשימות שעוד נותרו. בציר השני הספר מנתח את הביקוש להשקעות בנכסי ייצור ובדיור ואת החיסכון במשק, שהוא המקור העיקרי למימונם. כן הוא סוקר את מגוון המוסדות הפיננסיים, את מידת התחרות ביניהם ואת מבנה הרשויות המפקחות עליהם ופעילותן.מקום המדינה ועד 1987 שוק ההון הישראלי היה כמעט מולאם. הממשלה שלטה ברוב הפעולות הפיננסיות, והפעילות הפרטית המצומצמת התנהלה בין גופים מעטים, בתנאים של העדר תחרות ממשית. שורה ארוכה של רפורמות, שהתנהלו מאז 1985 ועד היום, חוללו מהפכה במבנה הבנקאות, בשוק ההון ובמערכת הפנסיה: הממשלה צמצמה את מעורבותה כמעט לחלוטין ; אמצעי המימון והחיסכון של המגזר העסקי ומשקי הבית התרחבו מאוד ; ניתן חופש מלא להשקיע בחו"ל וללוות מחו"ל, וגם התחרות בין המוסדות הפיננסיים שופרה. אך המלאכה עדיין לא הושלמה. תיאור המהפכה בשוק ההון וניתוחה בכל פרקי הספר נעים בשני צירים. הראשון: ניתוח הכשלים ששררו בכל תחומי שוק ההון ונזקיהם - במיוחד אלה שנבעו ממעורבות הממשלה, מהעדר התחרות ומניצולם של ניגודי עניינים. בהשוואה אליהם מוצגות תרומותיהן של הרפורמות השונות לרווחת המגזר העסקי ומשקי הבית. מקום מרכזי מוקדש למאבקים עם האינטרסנטים שהערימו מכשולים רבים כדי לסכל את הרפורמות וללקחים שיש ליישם במשימות שעוד נותרו. בציר השני הספר מנתח את הביקוש להשקעות בנכסי ייצור ובדיור ואת החיסכון במשק, שהוא המקור העיקרי למימונם. כן הוא סוקר את מגוון המוסדות הפיננסיים, את מידת התחרות ביניהם ואת מבנה הרשויות המפקחות עליהם ופעילותן.