המנדט הבריטי ומלחמת המחתרות - תשפ"ג

מרצה: ד"ר מאיר גרוס

שלושים השנים שלפני הקמת מדינת ישראל היו שנים של מאבק היישוב נגד הגבלת העלייה ונגד הבריטים, מלחמת המחתרות זו בזו ומלחמת כולם בבריטים, נסיון לאחד את כל התנועות במסגרת תנועת המרי העברי וכשלונו, מלחמת העולם השנייה, היחס לבריטים בזמן המלחמה והעלייה הבלתי לגאלית.

תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
שליטה ב Microsoft Word 
יכולת ניהול זמן.
חובות בקורס:
השתתפות פעילה מקוונת במהלך הקורס, השתתפות בשני מפגשים און- ליין מרחוק. הגשת מטלות. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק
 
 
מועד הקורס:

בין התאריכים: 5.5.2023 עד 14.8.2023

סמסטר: ב'
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 05.05.2023
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 790.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪790.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לצורך השלמות אקדמיות, גם לתואר שני
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
דמי רישום: 150 ₪, רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום
מחיר: ₪790.00
₪0.00

שלושים השנים שלפני הקמת מדינת ישראל היו שנים של מאבק היישוב נגד הגבלת העלייה ונגד הבריטים, מלחמת המחתרות זו בזו ומלחמת כולם בבריטים, נסיון לאחד את כל התנועות במסגרת תנועת המרי העברי וכשלונו, מלחמת העולם השנייה, היחס לבריטים בזמן המלחמה והעלייה הבלתי לגאלית.