ראיון בנושא אגרוטק עם פרופ' שוש ארד

ראיון עם פרופ' שוש ארד נשיאת המכללה האקדמית אחוה בנושא אגרוטק
תאריך אירוע: יום ג', 28.03.2017 16:15 - 20:00

הראיון עם נשיאת המכללה האקדמית אחוה- פרופ' שוש ארד בנושא אגרוטק