הסדרת תשלום שכר לימוד לקראת שנת הלימודים תשע"ח

סטודנט/ית  יקר/ה,
אנו מברכים אותך בברכת הצלחה בשנת הלימודים הקרובה.
על מנת להסדיר את תשלום שכר הלימוד ולהבין את אפשרויות התשלום העומדות בפניך מצ"ב קישור מפורט הסבר להסדר שכר לימוד
יש לחתום על כתב ההתחייבות ולבחור אמצעי תשלום (הסבר בקובץ המצורף).
מדור שכ"ל עומד לרשותך בכל שאלה בטלפון: 3622* שלוחה – 3 או בכתובת מייל: tsachar@achva.ac.il