העלייה הלא־יהודית בעשור הראשון לקיום המדינה וקליטת הנתונים, עמדות והשלכות

מחבר/ים: 
גבריאל זלדין
עמודים: 
39-45

העלייה הלא־יהודית בעשור הראשון לקיום המדינה וקליטת הנתונים, עמדות והשלכות

גבריאל זלדין

תארנים: עלייה, עולים לא-יהודים, העשור הראשון למדינה, החברה הישראלית, משפחות מעורבות, יהודים משיחיים, הכנסייה הקתולית, המיסיון, דת ופוליטיקה.

מבוא

בקרב מאות האלפים שעלו ארצה בעשור הראשון לקיום המדינה היו גם כאלה שפעילותם הדתית-חברתית בקרב הציבור היהודי המקומי, השתייכותם הדתית ויחסה הרצוי של המדינה כלפיהם עוררו חילוקי דעות קשים פנימה בחברה הישראלית המתהווה ואף היוו נושא במערכת היחסים הדיפלומטיים של מדינת ישראל הצעירה עם העולם המערבי .

מי היו עולים שנויים במחלוקת אלה? באיזה אופן התפתח הוויכוח הפנים-ישראלי ומה נטען בנושא? כיצד התמודד השלטון עם הבעיות שנבעו מעלייה זו? מדוע נתעורר עניין בינלאומי בעולים האלה, אף-על-פי שמנו רק אחוז אחד מסך כל העלייה באותן השנים?

התשובות לשאלות אלה, הניתנות במאמר זה, משליכות אור מזווית בלתי-מוכרת דייה על החברה הישראלית בשלבי התגבשותה המוקדמים, ומשמשות רקע הכרחי להבנת אירועים, כדוגמת פסיקות בג״צ בעתירות האב דניאל רופאיזן (1962) ושליט (1970), שיסעירו לעתיד את הציבור הישראלי.