הערכת הפוטנציאל הלימודי

מטרות הקורס:
 • הכרת מושג הערכת הפוטנציאל הלימודי.
 • הכרת תיאורית טווח ההתפתחות הקרובה על פי תיאוריית הלמידה בהקשר חברתי- תרבותי
 • של ויגוצקי.
 • הכרת שיטות שונות להערכת הפוטנציאל הלימודי תוך יצירת אינטראקציה עם התלמיד.
 • יישום תוצאות הערכת הפוטנציאל הלימודי בתכנון תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים. דגש יושם על הערכת הפוטנציאל הלימודי לצורך שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

נושאי הלימוד

 • מושג הערכת הפוטנציאל הלימודי.
 • ההבדלים בין הערכה סטאטית סטנדרטית לבין הערכת הפוטנציאל הלימודי שמתבצעת תוך
 • אינטראקציה משמעותית עם התלמיד.
 • מושג יכולת ההשתנות הקוגניטיבית.
 • מושג תחום ההתפתחות הקרובה .(ZPD)
 • הערכת פונקציות קוגניטיביות בזמן התהוותן.
 • השוואה בין שיטות להערכת הפוטנציאל הלימודי והתערבות ממוקדת בפתרון בעיה
 • .(Response to Intervention- RTI)
 • שיטת ה- .(Learning Potential Assessment Device) LPAD
 • שיטת "הרמזים ההדרגתיים".
 • שיטת "בחינת הגבולות".
 • הערכת הפוטנציאל הלימודי של השפה.
 • הערכת הפוטנציאל הלימודי במתמטיקה.
 • הערכת הפוטנציאל הלימודי בפתרון בעיות.
 • הערכת הפוטנציאל הלימודי ותכנון לימודי.
 • הצגת תוצאות הערכת הפוטנציאל הלימודי בפני הורים ומחנכים.
 • הערכת הפוטנציאל הלימודי ככלי לשלוב תלמיד עם לקויות למידה בכיתה רגילה.
 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.