הקשר הבין דורי - הגיל השלישי בחברה המודרנית - תשפ"א

מרצה: ד"ר אפרים יאול - מומחה לגריאטריה, מנהל מחלקה בביה"ח הרצוג
הקורס עוסק בהבנת עקרונות הרפואה הגריאטרית והגרונטולוגית, ומלמד כיצד לקשר בין הדור הצעיר לדור השלישי.
הקורס ילמד את תפיסת הזקנה בישראל חובות הגיל הצעיר לרווחתו של הגיל השלישי.
הכרת תופעות אופייניות לגיל הזקנה וההתייחסות להן.    
הזקן בקהילה ובבית, וצרכיו המיוחדים.      
מעמד הזקן ותפיסת הזקנה בעולם המודרני בתרבויות שונות. 
לומד שיגיע לפרק 5 בקורס, יהיה רשאי עד למועד סיום הקורס לפנות לד"ר יאול, בשאלה אישית בתחום הגריאטריה – לגבי מכר או ידיד, ולקבל תשובה בכתב.
מטרת הקורס:
הקורס יכין את המורים ובאמצעותם את התלמידים למשימות אלה:  
ללמד את עקרונות הרפואה הגריאטרית והגרונטולוגית העכשווית.
להכיר את תהליכי הזקנה ושינוי בתפיסת הזקנה על פי עקרונות הרפואה הגריאטרית.
להכיר מונחים רפואיים של תחום הגריאטריה כדי לתקשר עם הזקן, מטפליו ומשפחתו.
להבין את צורכי הזקן בבית, או באשפוז.
תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני
שליטה בMicrosoft Word
יכולת ניהול זמן
חובות בקורס:
השתתפות פעילה במהלך הקורס. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.
מועד הקורס:

בין התאריכים: 5.5.2021 עד 14.8.2021

סמסטר: ב'
שנה: תשפ"א
תאריך פתיחה: 05.05.2021
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 790.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪790.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לצורך השלמות אקדמיות
מוכר לגמולי השתלמות לעובדים שלא שייכים למשרד החינוך
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
*בכפוף לאישור משרד החינוך
דמי רישום: דמי רישום: 150 ₪, רכישה באינטרנט 0.00 ₪
מחיר: ₪790.00
₪0.00
הקורס עוסק בהבנת עקרונות הרפואה הגריאטרית והגרונטולוגית, ומלמד כיצד לקשר בין הדור הצעיר לדור השלישי.
הקורס ילמד את תפיסת הזקנה בישראל חובות הגיל הצעיר לרווחתו של הגיל השלישי.
הכרת תופעות אופייניות לגיל הזקנה וההתייחסות להן.    
הזקן בקהילה ובבית, וצרכיו המיוחדים.      
מעמד הזקן ותפיסת הזקנה בעולם המודרני בתרבויות שונות. 
לומד שיגיע לפרק 5 בקורס, יהיה רשאי עד למועד סיום הקורס לפנות לד"ר יאול, בשאלה אישית בתחום הגריאטריה – לגבי מכר או ידיד, ולקבל תשובה בכתב.