הרשמה לבחינה הפסיכומטרית הממוחשבת

מספר הטלפון להרשמה לבחינה הפסיכומטרית הממוחשבת הוא: 6759512 – 02.
זהו הטלפון היחיד בו ניתן לבצע את ההרשמה, 24 שעות לאחר ביצוע ההרשמה באתר:  http://www.nite.org.il לבחינה במועד דצמבר 2017.