השתלמות סגנים – שנה א', מכללת אחוה, תשפ"ג

מרצה: אריאלה זאבי - תואר שני בפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית, מאמנת בכירה ומדריכה מוסמכת.

בהסתמך על תפיסת תפקיד סגן מנהל בית הספר, כפי שמופיע במסמך משרד החינוך "תפיסת תפקיד המנהל ב"אופק חדש, עיסוקם המרכז של מנהל בית הספר וסגנו יהיה בהנהגת תהליכי הוראה, חינוך ולמידה. לפיכך, מנהל בית הספר וסגנו יהיו שותפים לגיבוש תכנית עבודה מוסדית ולהובלת בית הספר להשגת יעדיו. סגן המנהל יהיה שותף בהובלת נושאים פדגוגיים הכוללים תכנון, ביצוע ואחריות לתוצאות.

תיאור הקורס: 

מתוך: מתווה מדיניות לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים ב"אופק חדש", משה"ח, 2016:
"הפיתוח המקצועי של סגן המנהל יתמקד בהבניה של זהות מקצועית, בעיצוב דרכים לתפקוד מיטבי כמנהיג וכמוביל פדגוגי השותף לעבודת המנהל. תהליכי הפיתוח המקצועי יסייעו בבניית תחושה של מסוגלות עצמית והעצמה, על מנת לעצב את התפיסות והציפיות שלהם ביחס להגדרת התפקיד כדי למלא את הביצועים ואת התפקודים הנגזרים מדרישות התפקיד, וכן את זיקות הגומלין שלהם עם המנהלים".
 
מטרת הקורס:
מטרות ההשתלמות בשנה א' של הסגנים:
  • פיתוח הזהות המקצועית של סגן המנהל כשותף לתהליכים הפדגוגיים והאחרים בביה"ס.
  • יצירת משמעות אישית בתפקיד (עיצוב "תפיסת התפקיד").
  • הרחבת הידע והמיומנויות בהיבט ניהולי ומנהיגותי בשילוב כשרים ומיומנויות פדגוגיות המקדמים את התפקידים הנדרשים של הסגן המנהל.
  •  
קהל יעד:
סגני מנהלים המכהנים בבתי ספר יסודיים, חט"ב, וחטיבה עליונה, הנמצאים בשנה ראשונה לעבודתם
 
חובות בקורס:

נוכחות מלאה והגשת עבודה

עבודת הסיום: הובלת מהלך פדגוגי בתוך ביה"ס: מרעיון ליישום והטמעה

עריכת תלקיט הכולל את אבעת המטלות האסינכרוניות לאורך ההשתלמות
 
מועד הקורס:
ימי ד' בין השעות: 16:00 - 19:15
המפגשים יתקיימו בתאריכים:
26.10.22 - פרונטלי
9.11.22 - זום
23.11.22 - זום
7.12.22 - זום
21.12.22 - אסינכרוני
4.1.23 - זום
18.1.23 - זום
1.2.23 - זום
15.2.23 - זום
1.3.23 - אסינכרוני
15.3.23 - זום
29.3.23 - זום
19.4.23 - זום
3.5.23 - אסינכרוני
17.5.23 - פרונטלי
לרישום לתכנית לחץ כאן
 
סמסטר: שנתי
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 26.10.2022
היקף הקורס: שנתי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 70
מספר מפגשים: 15
מחיר הקורס: 130.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪130.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
איש קשר: עינת הרוש
טלפון לפרטים: 08-8588068
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
דמי רישום: 130 ₪, רכישה באינטרנט: 0.00 ₪
מחיר: ₪130.00
₪0.00

בהסתמך על תפיסת תפקיד סגן מנהל בית הספר, כפי שמופיע במסמך משרד החינוך "תפיסת תפקיד המנהל ב"אופק חדש, עיסוקם המרכז של מנהל בית הספר וסגנו יהיה בהנהגת תהליכי הוראה, חינוך ולמידה. לפיכך, מנהל בית הספר וסגנו יהיו שותפים לגיבוש תכנית עבודה מוסדית ולהובלת בית הספר להשגת יעדיו. סגן המנהל יהיה שותף בהובלת נושאים פדגוגיים הכוללים תכנון, ביצוע ואחריות לתוצאות.

תיאור הקורס: 

מתוך: מתווה מדיניות לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים ב"אופק חדש", משה"ח, 2016:
"הפיתוח המקצועי של סגן המנהל יתמקד בהבניה של זהות מקצועית, בעיצוב דרכים לתפקוד מיטבי כמנהיג וכמוביל פדגוגי השותף לעבודת המנהל. תהליכי הפיתוח המקצועי יסייעו בבניית תחושה של מסוגלות עצמית והעצמה, על מנת לעצב את התפיסות והציפיות שלהם ביחס להגדרת התפקיד כדי למלא את הביצועים ואת התפקודים הנגזרים מדרישות התפקיד, וכן את זיקות הגומלין שלהם עם המנהלים".