זהות של מסוגלות

שם מחבר: 
בנימין הוזמי
זהות של מסוגלות

 

ילדים ובוגרים המאובחנים עם לקויות למידה מורכבות ועם הפרעות קשב וריכוז מתמודדים עם מציאות חיים לימודית וחברתית מורכבת, המשליכה על התפתחותם האישית, על הערכתם העצמית ועל זהותם. על אף שמערכות חינוכיות פועלות כדי להקנות לתלמידים עם לקויות למידה אסטרטגיות למידה, תשומת לב מועטה מוקדשת להשלכות הרגשיות שלהן על עולמם של אלה החיים איתן. ספר זה מחדד את הצורך להקדיש תשומת לב לרחשי הלב של ילדים ושל בוגרים עם לקויות אלה. הספר עוסק בתיאור גישת שלוש המדרגות לביסוס זהות של מסוגלות בקרב ילדים ובוגרים עם לקויות למידה מורכבות. כמו כן, הספר מתאר את מהות התוכנית אוניברסיטה משולבת שנוסדה בבית איזי שפירא, שבמסגרתה מיושמת גישה זו. המחבר מבקש להדגיש את החשיבות שבבניית זהות של מסוגלות כאמצעי לצמיחה, לנתינה, להגשמה ולקיומם של חיים אישיים ובין־אישיים עשירים ומספקים. בחתימת הספר, המחבר מציע כלים מעשיים להדרכה, להנחיה ולהוראה מעצימה המכוונים לבניית זהות של מסוגלות. 

ילדים ובוגרים המאובחנים עם לקויות למידה מורכבות ועם הפרעות קשב וריכוז מתמודדים עם מציאות חיים לימודית וחברתית מורכבת, המשליכה על התפתחותם האישית, על הערכתם העצמית ועל זהותם. על אף שמערכות חינוכיות פועלות כדי להקנות לתלמידים עם לקויות למידה אסטרטגיות למידה, תשומת לב מועטה מוקדשת להשלכות הרגשיות שלהן על עולמם של אלה החיים איתן. ספר זה מחדד את הצורך להקדיש תשומת לב לרחשי הלב של ילדים ושל בוגרים עם לקויות אלה. הספר עוסק בתיאור גישת שלוש המדרגות לביסוס זהות של מסוגלות בקרב ילדים ובוגרים עם לקויות למידה מורכבות. כמו כן, הספר מתאר את מהות התוכנית אוניברסיטה משולבת שנוסדה בבית איזי שפירא, שבמסגרתה מיושמת גישה זו. המחבר מבקש להדגיש את החשיבות שבבניית זהות של מסוגלות כאמצעי לצמיחה, לנתינה, להגשמה ולקיומם של חיים אישיים ובין־אישיים עשירים ומספקים. בחתימת הספר, המחבר מציע כלים מעשיים להדרכה, להנחיה ולהוראה מעצימה המכוונים לבניית זהות של מסוגלות.