מטה - הערכה: כיצד מעריכים המורים המתמחים את הכלי החדש להערכת מורים?

מחבר/ים: 
שרה זמיר/סוזי לויאן
עמודים: 
15-43

תקציר

מחקר זה בדק את תפיסתם של המורים המתמחים בכל הנוגע לכלי החדש להערכת מורים 2010

כלי זה, שנבנה בשיתוף משרד החינוך וראמ"ה, בנוי כמחוון וכולל תיאורים התנהגותיים בארבעה מדדי - על:

תפיסת תפקיד ואתיקה מקצועית, תחום הדעת, תהליכים לימודיים וחינוכיים ושותפות בקהילה.

הערכתו של המורה נקבעת על פי רמת ביצועו בכל אחד מארבעת ממדי - העל הנ"ל, לפי שלוש רמות ביצוע שונות.

במחקר נבחנו השאלות הבאות: כיצד תופסים המורים המתמחים את הכלי להערכת מורים? האם הם תופסים אותו ככלי לשיפור ההוראה ולפיתוח פרופסיונאלי או שמא ככלי המאיים על עבודתם ועל מעמדם?

שאלות אלה נבדקו במתודולוגיה איכותנית. ממצאי המחקר עולה כי רוב המורים המתמחים סוברים כי כלי זה יש בו כדי לשפר את איכות ההוראה. כמו כן, מממצאי המחקר עולה ספקנותם של המורים המתמחים בנוגע למידת מהימנותו של הכלי להערכת מורים. לתפיסתם, מרבית המעריכים חסרים את הידע המתאים ואת המיומנויות הנדרשות לביצוע הערכה זו. עוד עולה כי לא ניתן להצביע על חרדה מוגזמת הנגרמת כתוצאה מתהליך ההערכה וכי החרדה נעה בטווח שבין 'חוסר חרדה' לבין 'חרדה בעוצמה גבוהה'.