חדש באקדמית אחוה! תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית

חדש באקדמית אחוה! תואר שני .M.A בפסיכולוגיה חינוכית*

הזדמנות להתחיל ללמוד כבר השנה!

 

 

 
תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית באקדמית אחוה יכשיר אתכם כפסיכולוגים וכפסיכולוגיות במערכות החינוך,   הפועלים לקידום רווחתם הנפשית של התלמידים ומתוך ראייה מערכתית ורב תרבותית 
 
מוסדות החינוך מהווים גורם משמעותי וחשוב בחייהם של תלמידים ותלמידות המשפיע עליהם מבחינה רגשית, קוגניטיבית, התנהגותית וחברתית. המפגש בין עולמם של התלמידים לעולם החינוך מאתגר ועשוי לקדם רווחה וצמיחה, אך גם מעורר לא פעם קשיים. לפסיכולוג החינוכי יש מקום משמעותי הן בהיבט האישי והן בהיבטים מערכתיים וחברתיים מקיפים. בעבודתו מטפל הפסיכולוג החינוכי בחרדות, במצוקות נפשיות ובקשיים חברתיים והתנהגותיים, ובמקביל עוסק בקידום המערכת החינוכית כולה בכיוון של צמיחה ופיתוח חוסן אישי וקהילתי. קידום כזה חשוב במיוחד באזור הדרום שלוקה בחסר של פסיכולוגים חינוכיים בכלל ובעלי רגישות תרבותית בפרט.
 
תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית באקדמית אחוה יכשיר את הסטודנטים והסטודנטיות לשמש פסיכולוגים חינוכיים במערכת החינוך בדגש ייחודי על רגישות חברתית ותרבותית בהתאם למגוון רחב של אוכלוסיות האזור. התוכנית מתמקדת בארבעה צירים מרכזיים: ציר בסיסי המטפח את זהותו האישית והמקצועית של הפסיכולוג החינוכי. הציר השני, שהוא גם מוקד ההכשרה המרכזי בתוכנית, מביא לידי ביטוי את הרגישות החברתית והתרבותית בעבודה הפסיכולוגית. הציר השלישי מתמקד בקשר שבין הפסיכולוג לשדה החינוכי עם דגש ייחודי לאזור הדרום. והציר האחרון מתייחס לפעילות מחקרית אותה יבצעו הסטודנטים במהלך התואר לצורך קידום הידע התיאורטי והמעשי בתחום. כל הצירים יפעלו במטרה להעמיק את מעורבותם של הפסיכולוגיים החינוכיים בקהילה בעלת מגוון אתני ותרבותי עשיר, מתוך ראיה מערכתית, טיפולית, אבחונית ואתית.
 
תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסים נוספים המתמקדים בממשק שבין הפסיכולוגיה החינוכית, הקהילה  ומערכות החינוך. בין הקורסים, היבטים מתקדמים בפסיכולוגיה התפתחותית, הדרכת הורים, הילד בהקשר של מצוקה וטראומה, יסודות הטיפול הדינמי והטיפול במשחק, פסיכודיאגנוסטיקה, פסיכולוגיה חינוכית מותאמת תרבותית ועוד. כל הקורסים נלמדים על-ידי אנשי מקצוע ואקדמיה מומחים בתחומם.
 
*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג
 
תכנית ההכשרה
התוכנית בנויה מלימודים אקדמיים לצד פרקטיקה בשירות הפסיכולוגי החינוכי ביישובים השונים באזור הדרום, במטרה לחשוף את הסטודנטיות והסטודנטים לעבודת הפסיכולוג החינוכי והמסגרות בהן הוא עובד. במהלך הפרקטיקום תלמדו לזהות את תת הרכיבים מהם בנויה המערכת, בדגש על מערכת בעלת רקע תרבותי מגוון. הפרקטיקום מאפשר למידה אינטנסיבית של זיהוי נקודות הכוח והחולשה ובהתאם גם את ההזדמנויות והאיומים במערכת. דגש ניתן גם על תוכניות התערבות לטיפול ולמניעה במגוון מצבים, בהם שיפור האקלים ומניעת אלימות במערכת החינוך, יישוב סכסוכים והתמודדות במצבי לחץ וחירום. ההכשרה מסייעת בהבנת נבכי הסוגיות החברתיות והתרבותיות וחשיבותם בעיצוב המציאות החברתית, הזהות האישית, דרכי ההסתגלות ומצבי המצוקה אצל אותם תלמידים.
 
מסגרת הלימודים
בתוכנית מוצעים שני מסלולים: מסלול עם תזה ומסלול עבודת גמר
הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע במכללה. בשנה הראשונה יתווסף יום נוסף המיועד להכשרה מעשית ובשנה השנייה יתווספו יומיים בשבוע.
משך הלימודים - כשנתיים.
 
*פתיחת מסלול הלימודים מותנית במספר הנרשמים.
 
תנאי קבלה
מוזמנים להגיש מועמדות לתוכנית בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה בממוצע של 85 ממוסד אקדמי מוכר על-ידי המל"ג וגליון ציון מבחן מתא"ם.
על כל מועמד לשלוח ערכת רישום הכוללת:
• המלצה אקדמית.
• המלצה שאינה אקדמית על בסיס התנסות בשדה.
• קורות חיים ומסמך המתאר את כוונות המועמד ומדוע בחר את תחום הפסיכולוגיה החינוכית.
 
את קו"ח והמסמכים יש להגיש מודפסים ברווח כפול ובפונט 12, ולשלוח למדור רישום במכללת אחוה בכתובת המייל
 
ההרשמה לתוכנית תתבצע עד לתאריך 14.8.22, השלמת המסמכים תתאפשר לא יאוחר מ-17.8.22
ועדת קבלה של התוכנית תבחן את תיקי המועמדים ותזמן את אלו העונים על הקריטריונים לריאיון אישי.