חדש! קדם רפואה במסלול מדעי החיים

רפואה היא מעמודי התווך של מערכת הבריאות בישראל, אולם בניגוד למקובל במדינות ה-OECD שיעור הרופאים בישראל נמוך יחסית, והמחסור מורגש עוד יותר בפריפריה לעומת המרכז. מתוך תחושת שליחות ובמטרה לענות על צורך לאומי ואזורי, הקמנו מסלול קדם רפואה 4 שנתי במסגרת תואר ראשון במדעי החיים