חוקים ותקנונים

חוק חופש המידע

שם קישור
דו"ח נתונים כספיים תשע"ד קישור ל-pdf
חוק חופש המידע קישור ל-pdf
תקנות חופש המידע קישור ל-pdf
תקנות חופש המידע – אגרות קישור ל-pdf
הנחיות המכללה האקדמית אחוה קישור ל-pdf
טופס בקשה לקבלת מידע קישור ל-pdf
טופס כתב התחייבות קישור ל-pdf

חובת מכרזים

שם קישור
חוק חובת מכרזים קישור ל-pdf
תקנות חוק חובת מכרזים קישור ל-pdf
נוהל התקשרויות רכש ומכרזים קישור ל-pdf

סטודנטים

שם קישור
שירות מנוי חניה קישור ל-pdf
נוהל חניית רכבים בשטח המכללה קישור ל-pdf

חוק למניעת הטרדה מינית

שם קישור
מידע בנושא מניעת הטרדה מינית קישור ל-pdf
חוק למניעת הטרדה מינית קישור ל-pdf
תקנות/תקנון למניעת הטרדה מינית קישור ל-pdf

זכויות הסטודנט

שם קישור
חוק זכויות הסטודנט קישור ל-pdf
נוהלי זכויות הסטודנט - יולדות, הריון, טיפולי פוריות קישור ל-pdf
כללי זכויות הסטודנט-התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות המילואים (מל"ג) קישור ל-pdf
הטבות ללוחמים משוחררים קישור ל-pdf
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכונים קישור ל-pdf
נוהל התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים קישור ל-pdf
שאלון פניה לייעוץ פסיכולוגי קישור ל-pdf
הטבות ללוחמים משוחררים ברישום ובלימודים במכללה קישור ל-pdf

אגודת הסטודנטים

שם קישור
נוהל בחירת יו"ר האגודה 2019 קישור ל-pdf

תקנון אקדמי

שם קישור
ועדת משמעת סטודנטים קישור ל-pdf
נוהל בחינות, עבודות וציונים קישור ל-pdf
נוהל בחינות ועבודות באחריות אב"ג קישור ל-pdf
נוהל הלימודים וסדריהם קישור ל-pdf

חוקים ותקנונים

שם קישור
תקנון הגרלה יום פתוח לתואר ראשון ושני בחינוך והוראה - המכללה האקדמית אחוה קישור ל-pdf
תקנון סטודנט מביא חבר קישור ל-pdf
חבר מביא חבר – יום פתוח 4/10/18 קישור ל-pdf

מלגות

שם קישור
נוהל הצטיינות בגין הישגים אקדמיים בשנה"ל תשע"ח קישור ל-pdf