כללי זכויות הסטודנט-התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות המילואים (מל"ג)

תחום: זכויות הסטודנט
לצפייה בקובץ המצורף כללי זכויות הסטודנט-התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות המילואים (מל"ג)