נוהל בחירת יו"ר האגודה 2018

תחום: אגודת הסטודנטים
לצפייה בקובץ המצורף נוהל בחירת יו"ר האגודה 2018