נוהל הצטיינות בגין הישגים אקדמיים בשנה"ל תשע"ח

תחום: מלגות
לצפייה בקובץ המצורף נוהל הצטיינות בגין הישגים אקדמיים בשנה"ל תשע"ח