תקנון הגרלה יום פתוח לתואר ראשון ושני בחינוך והוראה - המכללה האקדמית אחוה

תחום: חוקים ותקנונים
לצפייה בקובץ המצורף תקנון הגרלה יום פתוח לתואר ראשון ושני בחינוך והוראה - המכללה האקדמית אחוה