תקנון לטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים

תחום: זכויות הסטודנט
לצפייה בקובץ המצורף תקנון לטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים