תקנות חופש המידע

תחום: חוק חופש המידע
לצפייה בקובץ המצורף תקנות חופש המידע