תקנות חופש המידע – אגרות

תחום: חוק חופש המידע
לצפייה בקובץ המצורף תקנות חופש המידע – אגרות