חקר המוח ומוסר

שם מחבר: 
מלאת טריינין
חקר המוח ומוסר

 

מה הקשר בין תמונת העולם במוחנו ובין המציאות? עד כמה אנשים שונים רואים את אותה תמונת עולם? למה בני אדם מתקשים לקבל את העובדה שהמציאות מורכבת ומלאת סתירות? האם הדאגה לזולת מעידה על פראייריות? האם יצר לב האדם רע מנעוריו? האם יש לנו רצון חופשי? למה במאבק הפוליטי לשמאל הליברלי יש חסרון מובנה? כדי לענות על שאלות אלו עלינו להבין איך המוח קולט ומפענח מידע, ואיך הוא מבחין בין טוב לרע. מטרת ספר זה היא להנגיש לקוראים מידע שמקורו בחקר המוח על המנגנונים העצביים שמאפשרים פעולות אלה. טענה מרכזית היא שמנגנונים אלו הם בבסיסם מנגנונים רגשיים, שנועדו במקור לשם שרידות הפרט וצאצאיו. דבר זה יכול להסביר את יכולותיו המוגבלות של האדם בקבלת החלטות מוסריות ורציונליותמה הקשר בין תמונת העולם במוחנו ובין המציאות? עד כמה אנשים שונים רואים את אותה תמונת עולם? למה בני אדם מתקשים לקבל את העובדה שהמציאות מורכבת ומלאת סתירות? האם הדאגה לזולת מעידה על פראייריות? האם יצר לב האדם רע מנעוריו? האם יש לנו רצון חופשי? למה במאבק הפוליטי לשמאל הליברלי יש חסרון מובנה? כדי לענות על שאלות אלו עלינו להבין איך המוח קולט ומפענח מידע, ואיך הוא מבחין בין טוב לרע. מטרת ספר זה היא להנגיש לקוראים מידע שמקורו בחקר המוח על המנגנונים העצביים שמאפשרים פעולות אלה. טענה מרכזית היא שמנגנונים אלו הם בבסיסם מנגנונים רגשיים, שנועדו במקור לשם שרידות הפרט וצאצאיו. דבר זה יכול להסביר את יכולותיו המוגבלות של האדם בקבלת החלטות מוסריות ורציונליות