טעימה מהרצאתו של פרופ' אמנון רז קרקוצקין – מערב ומזרח בתרבות הישראלית:

"הפרדוקס הוא שהיהודים כולם נתפסו באירופה כ'מזרחים' והם העתיקו את היחס הזה לארץ, תוך הפנייתו כלפי ערבים ומזרחים. האבחנה הערכית הזו בין מזרח ומערב היא אירופית במהותה, ומשקפת את התרבות המודרנית-חילונית האירופית, שהציגה את עצמה כנגד המזרח".
לדברי קרקוצקין, בראי ההיסטוריה, ההבניה של התרבות היהודית נעשתה לרוב מתוך נקודת מבט אירופוצנטרית, תוך צמצום, השטחה ואף שלילה של המזרחיות. "תרבות יהדות מזרח נעדרה מהשיח התרבותי בישראל כמעט לגמרי. הייתה כאן מחיקה תרבותית, גם אם לא הצליחה. זו נקודת פתיחה לדרך שבה נתחיל לכתוב את ההיסטוריה כולה, של אשכנזים ומזרחים כאחת, מנקודת מבט מזרחית".  

פרופ' אמנון רז קרקוצקין יעביר את ההרצאה בנושא "מערב ומזרח בתרבות הישראלית", בצהריי שישי הקרוב בתאריך 31/03/2017, במסגרת סדרת ההרצאות הפתוחות לקהל שלנו – היבטים בתרבות עכשווית בישראל