אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש צוות מחלקת תפעול
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: ראש היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588045
תפקיד: ראש החוג לאנגלית
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248549
תפקיד: מרצה
טלפון: 072-2248588
תפקיד: מנהלת תקציב ובקרה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588135
תפקיד: רכזת תחום הוראה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588112
תפקיד: מנהלת חשבונות בכירה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588109
תפקיד: רכזת ייעוץ ורישום במסלול הבדואי
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 3622*
תפקיד: רכזת משגיחות
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248529
תפקיד: רכזת תחום הוראה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588116
Page 11 of 20