אלפון אנשי סגל

תפקיד: נשיאה
טלפון: 08-8588002
תפקיד: רכזת מנהלית
דוא"ל: yifat_r@ACHVA.AC.IL
טלפון: 08-8588154
תפקיד: ראש התכנית לתואר שני במנהל מערכות חינוך
טלפון: 08-8588188
תפקיד: ראש צוות מחלקת תפעול
דוא"ל: yaron_p@ACHVA.AC.IL
תפקיד: ראש היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות
טלפון: 08-8588045
תפקיד: מרצה
טלפון: 072-2248588
תפקיד: מנהלת תקציב ובקרה
דוא"ל: lee_c@achva.ac.il
טלפון: 08-8588135
תפקיד: רכזת תחום הוראה
דוא"ל: lihi_b@achva.ac.il
טלפון: 08-8588112
תפקיד: מיישמת ומטמיעה מערכות מידע
דוא"ל: liat_g@achva.ac.il
טלפון: 072-2248544
תפקיד: רכזת ייעוץ ורישום במסלול הבדואי
דוא"ל: laila_s@achva.ac.il
טלפון: 3622*
Page 11 of 21