אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש מינהל בית הספר לתארים מתקדמים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588063
תפקיד: דיקן סטודנטים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588155
תפקיד: ראשת היחידה
טלפון: 072-248588
תפקיד: רכזת חדשנות
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248514
תפקיד: רכזת סטודנטים - מסלול יסודי ועל יסודי בתחומי הומניסטיקה
טלפון: 072-2248506
תפקיד: אחראית מרכז חדשנות בלמידה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588129
תפקיד: יועצת, מנהלת מערך הסיוע הלימודי
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588095
תפקיד: רכזת הכוון תעסוקתי
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248537
תפקיד: רכזת בחינות ביה"ס למדעים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588164
תפקיד: ראש החוג למתמטיקה, ראש התכנית לתואר שני M.Ed. מתמטיקה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588018
Page 13 of 20