אלפון אנשי סגל

תפקיד: רכזת רישום
טלפון: 3622*
תפקיד: יועצת המכינות ואחראית על אבחונים ללקויי למידה
טלפון: 08-8588106
תפקיד: עורכת תוכן
טלפון: 072-2248597
תפקיד: רכזת תכנית 'להיות סטודנט'
טלפון: 054-2239217
תפקיד: ראש מינהל בית הספר לתארים מתקדמים
טלפון: 08-8588063
תפקיד: דיקן סטודנטים
טלפון: 08-8588155
תפקיד: ראשת היחידה
טלפון: 072-2248535
תפקיד: רכזת יזמות וחדשנות
דוא"ל: merav_h@achva.ac.il
טלפון: 072-2248514
תפקיד: רכזת סטודנטים
טלפון: 072-2248506
תפקיד: אחראית מרכז חדשנות בלמידה
דוא"ל: merom_m@achva.ac.il
טלפון: 08-8588129
Page 13 of 20