אלפון אנשי סגל

תפקיד: יועצת, מנהלת מערך הסיוע הלימודי
טלפון: 08-8588095
תפקיד: רכזת בחינות ביה"ס למדעים
טלפון: 08-8588164
תפקיד: ראש המחלקה
דוא"ל: marita@achva.ac.il
טלפון: 08-8588018
תפקיד: ראש התכנית לתואר שני חינוך מתמטי לבית הספר היסודי
דוא"ל: marita@achva.ac.il
טלפון: 050-2894247
תפקיד: מרצה
תפקיד: אב בית בניין 6
דוא"ל: mark_p@achva.ac.il
טלפון: 08-8588077
תפקיד: רכזת מידע, שיווק ורישום
דוא"ל: meshi_k@achva.ac.il
טלפון: 08-8588031
תפקיד: מנהלת הספריה
טלפון: 072-2248564
תפקיד: רכזת מינהל סטודנטים
טלפון: 08-8588086
תפקיד: יועצת לימודים
טלפון: 3622*
Page 14 of 20