אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש התכנית לתואר שני חינוך מתמטי לבית הספר היסודי
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 050-2894247
תפקיד: מרצה
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: אב בית בניין 6
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588077
תפקיד: חשמלאי ומיזוג אוויר
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: מנהלת הספריה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248564
תפקיד: מזכירת מכון אל"ה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588139, פקס: 08-8588020
תפקיד: אחראי ציוד ומערכת אור קולי
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588042
תפקיד: יועצת לימודים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 3622*
תפקיד: ראש התכנית לתואר שני בתרבות עם ישראל והוראתה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588142
תפקיד: רכזת מנהלית
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588154
Page 14 of 20