אלפון אנשי סגל

תפקיד: רכזת פרוייקט דעת
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588060
תפקיד: ראש צוות תשתיות מחשוב
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588100
תפקיד: מנהלת מחלקת שיווק, פרסום והוצאה לאור
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588098
תפקיד: ראש המסלול לדוברי הערבית ואחראי מכללתי על דוברי הערבית
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588115
תפקיד: מ"מ מתאמת רכש והזמנות
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: ראש תחום פיתוח אקדמי
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588152
תפקיד: רכזת עבודות גמר ביה"ס לתארים מתקדמים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 050-6216108
תפקיד: מנחה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588095
תפקיד: רכזת אקדמית של סדנאות פלאו"ת
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: ראש מנהל ובקרה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588138
Page 15 of 20