אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש פיתוח תכניות אקדמיות
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: רכזת דיקן סטודנטים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588015
תפקיד: מנהל גיוס משאבים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588132
תפקיד: ראש התכנית לתואר שני M.Teach
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588272
תפקיד: אחראית המרכז הלימודי טכנולוגי
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588182
תפקיד: אחראית עריכה גרפית ומולטימידיה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588130
תפקיד: רכזת לוגיסטיקה אקדמית
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588117
תפקיד: רכזת סגל אקדמי
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248316
תפקיד: רכזת הוראה וסטודנטים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588035
תפקיד: מזכירה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248578
Page 18 of 20