אלפון אנשי סגל

תפקיד: מנהלת דיגיטל
דוא"ל: inbal_r@ACHVA.AC.IL
טלפון: 072-2248573
תפקיד: מרצה
תפקיד: מנהל מערכות מידע
דוא"ל: peled@achva.ac.il
טלפון: 08-8588100
תפקיד: ראש תחום החברה הערבית, סיוע לימודי
טלפון: 08-8588073
תפקיד: ראש החוג
תפקיד: דיקן בית ספר למדעים
דוא"ל: eitan_b@achva.ac.il
טלפון: 072-2248505
תפקיד: ראש בית ספר למדעים
דוא"ל: zvi_p@achva.ac.il
טלפון: 08-8588193
תפקיד: מזכירה אקדמית
דוא"ל: tzofi_m@achva.ac.il
טלפון: 08-8588037
תפקיד: רכז תמיכה טכנית
טלפון: 08-8588100
תפקיד: רכזת
טלפון: 08-8588168
Page 18 of 21